För att ett byggprojekt ska fungera utan problem och för att kunden ska bli nöjd det viktigt att allt runt om kring själva byggandet fungerar effektivt. Hos Nokon finns kompetens och lång erfarenhet av den administration, planering, upphandling och kontroll som är nödvändig för att byggprocessen ska fungera väl. 

KonsulttjnsterProfessionell hjälp är en bra investering som gör att du slipper onödiga problem i projektet. Du kan spara mycket pengar genom att se till att material, tid och resurser optimeras och genom att säkerställa att projektets olika moment löper smidigt efter varandra. 

För oss är det självklart att slutresultatet stämmer med kundens vision. Och för att säkerställa det jobbar vi prestigelöst och i nära dialog med kunden genom hela projektet. 

I våra entreprenadprojekt ingår alla nödvändiga tjänster, men vi erbjuder också enskild kompetens inom nedanstående områden. Behöver du stöd i ditt byggprojekt så hör av dig till oss på telefon 0156-209 20 eller med ett mail till info@nokon.se. Vi hjälper dig gärna.   

Hos Nokon kan du få hjälp med bl.a. följande tjänster:    

 • Bygg- och projektledning

  Professionell ledning av ditt byggprojekt spar både tid och pengar. Här ingår t ex att optimera materialleveranser, koordinera alla inblandade parter och resurser i byggprojektet samt att ha koll på tider och dagböcker så att planen följs och alla jobbar effektivt mot samma mål. Att ta hjälp med att upprätta förfrågningshandlingar minskar risken för missförstånd och konflikter senare i projektet. Likaså att ha full koll på administrativa föreskrifter, byggbeskrivning och rumsbeskrivning, vilket kan vara avgörande för ett smidigt och smärtfritt projekt. I tjänsten byggledning ingår att en representant från Nokon håller löpande start- och byggmöten och för protokoll så att alla parter vet vad som är överenskommet. 
 • Projekteringshjälp och ritningsgranskning samt upprättande av bygghandlingar
  Vi utför projekteringar i mindre skala och granskar ritningar inför ett byggprojekt. Vi hjälper till med tillstånd, eventuella utredningar, materialval, val av entreprenadform och liknande uppgifter kopplat till projektering. Likaså med bygglovsritningar och ansökningshandlingar för bygglov. Vi har kompetens för bygglovsritningar, byggritningar, relationsritningar och materialspecifikationer.  
 • Material- och entreprenadupphandling 
  Upphandling av byggentreprenader innebär en hel del svårigheter. Ofta är många parter inblandade och utför olika delar av byggnaden, delvis samtidigt. Det handlar om stora belopp och det är ofta både svårt och dyrt att rätta till fel i efterhand. Därför är det viktigt med ett väl genomarbetat underlag för upphandlingen för att undvika missförstånd mellan parterna.   

 • Kontrollansvarig

  För alla jobb som kräver bygganmälan måste en kontrollansvarig (KA) utses. KAs främsta uppgift är att se till bygglagens föreskrifter följs, vilket man gör genom att upprätta punkter i en kontrollplan som sedan skall följas. Den kvalitetsansvariga medverkar vid besiktningar och olika kontroller, och måste vara certifierad av ett godkänt organ. Nokon har personal som är certifierade kvalitetsansvariga med riksbehörighet. Dessa jobbar i våra egna projekt och åtar sig även externa projekt. 
 • Besiktningar
  
Byggnadslagen kräver att vissa besiktningar genomförs. Vi utför besiktningar på alla typer av fastigheter, enfamiljshus, flerfamiljshus samt kommersiella lokaler. 
 • Arbetsmiljöplan
  
Lagen säger att en arbetsmiljöplan ska tas fram redan innan byggarbetsplatsen etableras. En arbetsmiljösamordnare för planering och projektering ska se till att detta sker. Byggherren eller motsvarande uppdragstagare har sedan ansvar för upprättandet av arbetsmiljöplanen och att den används under hela projektet.
Visste du att...

..vi även utför markarbeten på entreprenad, samt hyr ut maskiner med behörig och erfaren personal?