ist2 3887133 kid carpenter22012

Andra etappen hyresrätter i Nyköping klara, och nu förvaltar Nokon totalt 70 lägenheter i egen regi. En annan viktig och spännande händelse under året var satsningen på ett nytt villaprogram och att Konkreta Hus registrerades som varumärke. 

2011

Satsningen på lägenheter fortsatte och Nokon färdigställde och sålde 36 bostadsrätter i Järna, samt förvärvade mark i Trosa för att kunna bygga ytterligare 35 bostadsrätter. 

2010

Ett viktigt år då Nokon färdigställde första etappen hyresrätter i egen förvaltning.

2009

Att bygga egna bostäder och satsa på ett industriellt byggsystem visade sig vara en mycket framgångsrik kombination och år 2009 utökades Nokon med ännu ett bolag till tre fristående bolag med samma ägare: Nokon Byggnads AB, Nokon Industri AB samt det nystartade Nokon Invest AB. Under 2009 tillkom ytterligare en ägare till Nokon Invest för att stärka möjligheterna till en fortsatt expansion och möjliggöra en satsning på bostäder i egen regi.

2008

En av de ursprungliga ägarna valde att sälja sin andel i Nokon. De två kvarvarande ägarna bestämde sig för en gemensam vidare satsning och fortsatte utvecklingen av det industriella byggsystemet N-Tech. 

2004

Allt började med ett samarbete kring högpresterande betong. Företaget Nokon bildas genom en sammanslagning av två företag med lång erfarenhet inom branschen. Syftet med samgåendet var att kunna hantera betydligt större entreprenader och att göra en satsning på ett nytt affärsområde för industriellt byggande. 

Norra Arnö - Strandparken

Längs Sörmlandsleden med utsikt över Stadsfjärden kommer Nokon att bygga ”Strandparken”.
En grön oas med 56 lägenheter om 2-4 rok.

För mer information klicka här!

Gnesta - Frösjöhusen

Frösjöhusen ligger inte helt oväntat intill just frösjöns strand i Gnesta Kommun.
Projektet är beläget centralt och bara minuter från gnestas torg och buss/tågstation.
Nokon kommer bygga bostadsrätter om 2-4 rok.
Inflyttning är planerad till hösten 2017.

För mer information klicka här! 

Viktig information!

Information angående fastigheten Fagerhult 2:222 (gamla förskolan)

Rivningslov är beviljat och rivningsarbetet har pågått ett par veckor. 
Vi har blivit uppmärksammade på att informationen varit dålig, därav detta inlägg. 

Nokon kommer att på fastigheten uppföra 2 stycken flerbostadshus, om totalt 28 lägenheter. 

Rivningen beräknas vara färdig under v34 och följs utav förberedande markarbeten.
Dessa arbeten omfattar grov-schakt samt undersökningar av markens beskaffenhet,
och vi tar då beslut om eventuell pålning och sprängning. 
Preleminärt räknar vi med att dessa arbeten är klara i slutet av augusti/början av september. 
Eventuell pålning och sprängning kommer då preleminärt att ske slutet av september/början av oktober. 

Husmontage beräknas preleminärt ske under perioden december till februari. 


Måndag - Torsdag 06.30-19:00

Fredag                   06.30-17:30

Lördag                   06.30-14:30

Arbetet beräknas till slutet av Q4 2018 och kommer under tiden i olika grad påverka närboende.
Nokon följer de riktlinjer som finns vad det gäller arbetstider och störande/bullrande verksamhet.
Trots det, så är det ofrånkomligt att byggnationen tidvis kan upplevas som störande. 

Eventuella uppdateringar angående detta sker här på hemsidan och på facebook. 

Frågor eller andra synpunkter ska i första hand skickas till info@nokon.se