armeringNokon är ett modernt byggföretag med säte i Trosa kommun. Vår styrka är att vi kombinerar gediget hantverkskunnande och lång erfarenhet i branschen med innovativ teknik och ett smart byggsystem.

Våra kunder är kommunala bostadsbolag, fastighetsbolag, byggherrar och entreprenörer. Vi erbjuder en rad tjänster från ide till slutmontage, antingen som underleverantörer i större projekt eller som totalentreprenad.

Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners, främst arkitekter, konstruktörer och konsulter. Vi arbetar aktivt med att hålla oss uppdaterade och kunniga inom så väl byggnadsteknik och byggindustri som projekteringsmetoder. Vi har en stark ambition att alltid lära för att bli bättre och därigenom fortsätta att leverera slutresultat med mycket hög kvalitetsnivå.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt? Maila till info@nokon.se eller ring oss på 0156-209 20.  

Nokon består av tre olika bolag

Nokon Byggnads

Bygger och renoverar bostäder och andra fastigheter inom Sörmland och Storstockholmsområdet. Främst större projekt såsom bostadsområden med flerfamiljshus, men även med mindre byggnationer samt renoveringar och tillbyggnader.

Nokon Industri

Jobbar med industriell tillverkning av byggnadsstommar genom byggsystemet N-tech. Syftet är att förenkla byggprocessen för alla typer av byggnader och möjliggöra kraftigt sänkta kostnader och kortare projekttider. 

Nokon Invest

För investeringar i fastigheter och egen förvaltning. Målet är ett brett utbud av byggnation, fabrikation och lokalt boende, till rätt kvalitet till rätt pris, med rätt läge. Vi letar aktivt efter nya områden att bebygga, antingen med villor eller flerfamiljshus. 

 

  

Norra Arnö - Strandparken

Längs Sörmlandsleden med utsikt över Stadsfjärden kommer Nokon att bygga ”Strandparken”.
En grön oas med 56 lägenheter om 2-4 rok.

För mer information klicka här!

Gnesta - Frösjöhusen

Frösjöhusen ligger inte helt oväntat intill just frösjöns strand i Gnesta Kommun.
Projektet är beläget centralt och bara minuter från gnestas torg och buss/tågstation.
Nokon kommer bygga bostadsrätter om 2-4 rok.
Inflyttning är planerad till hösten 2017.

För mer information klicka här! 

Viktig information!

Information angående fastigheten Fagerhult 2:222 (gamla förskolan)

Rivningslov är beviljat och rivningsarbetet har pågått ett par veckor. 
Vi har blivit uppmärksammade på att informationen varit dålig, därav detta inlägg. 

Nokon kommer att på fastigheten uppföra 2 stycken flerbostadshus, om totalt 28 lägenheter. 

Rivningen beräknas vara färdig under v34 och följs utav förberedande markarbeten.
Dessa arbeten omfattar grov-schakt samt undersökningar av markens beskaffenhet,
och vi tar då beslut om eventuell pålning och sprängning. 
Preleminärt räknar vi med att dessa arbeten är klara i slutet av augusti/början av september. 
Eventuell pålning och sprängning kommer då preleminärt att ske slutet av september/början av oktober. 

Husmontage beräknas preleminärt ske under perioden december till februari. 


Måndag - Torsdag 06.30-19:00

Fredag                   06.30-17:30

Lördag                   06.30-14:30

Arbetet beräknas till slutet av Q4 2018 och kommer under tiden i olika grad påverka närboende.
Nokon följer de riktlinjer som finns vad det gäller arbetstider och störande/bullrande verksamhet.
Trots det, så är det ofrånkomligt att byggnationen tidvis kan upplevas som störande. 

Eventuella uppdateringar angående detta sker här på hemsidan och på facebook. 

Frågor eller andra synpunkter ska i första hand skickas till info@nokon.se