Byt ut AT med @ för att kontakta oss via mail. 

Anders Hästbacka
VD och Produktionschef
anders.hastbackaATnokon.se
Thomas Engström
Inköpschef
thomas.engstromATnokon.se
Linus Fors
Produktionsledare
linusATnokon.se
Christopher Anneborn
IT / Ritare
christopher.annebornATnokon.se
Elis Andersson
Produktionschef Industri
elis.anderssonATnokon.se 
Pierre Johansson 
Produktionsledare
pierreATnokon.se

Åsa Olofsson
Fastighetsadministratör
asa.olofssonATnokon.se 
Lasse Böhlin
Produktionssamordnare
lasse.bohlinATnokon.se
Patrik Karlsson
Produktionsledare
patrikATnokon.se