Nokons vision är att det ska vara lätt att bygga och lätt att bo. Därför arbetar vi noggrant med att säkerställa att processen från idé till genomförande blir så enkel som möjligt. 

Entreprenaden är uppdelad i två delmoment

I delmoment A levererar vi det vi är bäst på: en klimatskyddad konstruktion. I delmoment B färdigställs huset med allt från byggkomplettering till målning utifrån de materialval som du gjort. 

Byggprocessen

För delmoment A gäller fasta priser. Vill du ta hjälp av oss på Nokon även för delmoment B tar vi fram ett kostnadsförslag baserat på de materialval du gör. 

Hos oss finns kompetens och lång erfarenhet av den administration, planering och kontroll som är nödvändig för att byggprocessen ska fungera väl och att du som kund ska känna trygghet. För oss är det självklart att slutresultatet stämmer med kundens vision. Och för att säkerställa det jobbar vi prestigelöst och i nära dialog med kunden genom hela projektet.