Produkter som byggs i Nokons byggsystem

Med byggsystemet N-tech bygger vi främst stommar för ytterväggar och bjälklag. Den bärande delen är en konventionell stomme i tunnplåt. Som fasadskivor och undergolv används armerad betong av en särskild typ som kan göras väsentligt tunnare än konventionell betong.

Resultatet är en stark konstruktion med låg vikt som är okänslig för väderpåverkan. Det effektiviserar transport och montering avsevärt.

Produktionsprocessen kräver ingen installation av eldosor, eller dragning för vatten, vilket medför att tillverkningen kan starta med endast A- ritningar som underlag. I princip kan projektering av el, vs och ventilation ske i samband med (eller t.o.m. efter) att stom- monteringen är slutförd, vilket förenklar byggprocessen och minskar risken för fel.

Balkong Lätta enkla balkongelement

Lägenhetskiljandevägg enkling Innerväggar som är enkla, brandsäkra och snabbt monterade. De kan vara både bärande eller inte.

Bjälklag Bjälklagselement som kopplas enkelt samman till färdiga bjälklag med stor spännvidd och låg vikt.

Yttervägg Ytterväggarna levereras med en färdig fasad som samtidigt bildar väderskydd.

N-tech, vårt unika byggsystem

Ett smart sätt att bygga prisvärda bostäder av hög kvalitet, utan att kompromissa på varken arkitektur eller kundens egna önskemål.

Konkreta Hus

Funderar du på att bygga hus? Med vårt husprogram Konkreta Hus bygger vi vackra personliga villor efter dina önskemål om planlösning och utseende. Till rätt pris. Välkommen till framtidens boende