Prefabvägg

N-tech är vårt eget ett industriellt tillverkade byggsystem av högpresterande betong. Prefabricerade ytterväggs- och bjälklagselement gör det enklare och billigare att bygga, samtidigt som flexibiliteten tillåter mångfald och ger kunden frihet att bestämma hur byggnaden ska se ut. 

Vi levererar såväl enskilda komponenter som hela systemlösningar. Ofta är vi engagerade tidigt i projekteringsfasen i nära samarbete med beställare, arkitekt och andra intressenter. 

Systemet innebär att väggar och bjälklag tillverkas förväg i fabrik genom en noggrant kontrollerad process. Därefter monteras delarna snabbt samman på byggplatsen till en klimatskyddad byggnad. 
 

 N-tech baseras på reglar av stål och högpresterande betongelement

StålprofilerDe förtillverkade betongelementen håller hög och jämn kvalitet, väger mindre än vanlig betong och går snabbt att montera. Kort byggtid ger täta hus snabbt, vilket underlättar det fortsatta arbetet på byggarbetsplatsen. Idag ställs stora krav på byggnader gällande såväl funktion och kvalitet, som ekonomi och miljötänkande. Betong klarar mycket av detta och är ett mycket bra materialval för många olika användningsområden. 

Vad menar vi med högpresterande betong? 

Vår betong är en patenterad blandning av StP–cement och mineral ballast. Tryckhållfastheten är 3-4 ggr högre än vanlig betong. Den är helt vattentät, men släpper igenom ånga och har god vidhäftningsförmåga. Betongen är även självkompakterande, oorganisk och har högt motstånd mot både brand och ljud. Dessa egenskaper ger ett material som är okänsligt för väder och vind, och en mycket slitstark och ålderbeständig stomme. Blandingen ger ett lättare material än vanlig betong, vilket gör byggdelarna enklare att hantera. De största block som tillverkas i systemet är hela 21 kvm och väger endast 1800 kilo.

Med N-tech tillverkar vi en mängd olika prefabricerade byggelement, bl.a. stommar för ytterväggar och bjälklag. Läs mer om dem här. 

Kraftigt sänkta kostnader genom hela byggprocessen

Den viktigaste drivkraften för vårt arbete med N-tech är att kunna bygga hus av hög kvalitet, både med lång livslängd och med en högkvalitativ inomhusmiljö, till lägre pris än vad man kan med traditionella byggmetoder. Att bygga till lägre kostnader är möjligt tack vare de kostnadsbesparingar som systemet ger i alla led. Här är några exempel: 

Material och miljö

Betydligt lägre vikt innebär minskade transporter, med mindre fordon och lägre bränsleförbrukning, samt enklare och färre lyft.

Produktion och montage

Systemet ger kortare byggtid och lägre materialförbrukning. Det betyder i sin tur mindre arbete och sänkta omkostnader. Dessutom sparas kostnader genom reducerat svinn och emballage.

Grundläggning

Viktreduktion minskar belastningen. Det förenklar både påbyggnad av befintliga hus och grundläggning.

Arbete

Bättre arbetsmiljö och sänkta risker bidrar till högre kvalitet. Snabb montering av färdiga element ger snabbt ett tortt hus och förenklar arbetet. 

Kvalitet

Att använda en datorstyrd modell reducerar fel och höjer kvaliten. Att elementen produceras inomhus höjer kvaliten. Hög tålighet för fukt och vatten samt ett enda gjutmoment borgar också för hög kvalitet. 

 

 

 

 

 

Vår byggprocess, steg för steg

Vi jobbar i en strukturerad och systematisk process som säkerställer att våra projekt blir klara i tid och gör våra kunder nöjda.

 
Visste du att..

...du kan anlita Nokon för många av de tjänster som ingår i ett byggprojekt. Professionell hjälp är en värdefull investering som gör att du slipper onödiga problem och spar pengar