par och arkitektByggbranschen genomgår just nu en förändring där både teknik och byggprocesser utvecklas i rask takt. Nya entreprenadformer och nya metoder som gör arbetet effektivare, billigare och roligare.

Kunderna vill ha unika hus med arkitektonisk mångfald. Samtidigt höjs kraven på produktivitet och sänkta kostnader. Nyckeln är att hitta skalfördelar och kostnadseffektiva lösningar, men ändå kunna bygga med stor variation. För att kunna göra det krävs en effektiv och kvalitetssäkrad upprepning som inte är synlig. Och vägen dit går via ett smart byggsystem. Därför har vi skapat vårt byggsystem N-tech.

Bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, vilket kortar ner projekttiden, höjer kvaliteten och sänker kostnader. Men, det viktigaste är att det sker utan att frånta arkitekten sin frihet och att kunden kan ha önskemål kring estetisk utformning och detaljer. Serietillverkning och prefabricering är inte längre synonymt med tråkig arkitektur och enahanda utformning.

Det bästa av två världar - kreativitet i en effektiv industriprocess

stock-photo-5457175-blueprintOlika ritningar, men samma stommar och smart återanvändande av erfarenheter från tidigare projekt leder till sänkta kostnader och kortare byggtider. Flexibilitet i systemet och intelligenta datorstyrda modeller ger samtidigt oändligt många alternativ på hur slutprodukten kommer att se ut, vilket möjliggör kreativ arkitektur och hög grad av kundanpassning.

Att husen är byggda i en industriell process är svårt att se. Om det inte vore för den höga standarden och jämna kvaliteten, förstås.   

Vårt byggsystem ger en rad fördelar för kunden

- Möjligt att bostäder till lägre kostnad
- Full kontroll på kostnader i alla led
- Snabbare byggtider
- Prefabricerat utan att det blir tråkigt, arkitekturen är i fokus
- Lägre boendekostnad för energi, drift och underhåll
- Friska hus byggda med oorganiska material
- Längre livslängd för varje hus 

Låter det spännande? Läs mer om N-tech, vårt byggsystem >>

Vår byggprocess, steg för steg

Vi jobbar i en strukturerad och systematisk process som säkerställer att våra projekt blir klara i tid och gör våra kunder nöjda.

 
Visste du att..

...du kan anlita Nokon för många av de tjänster som ingår i ett byggprojekt. Professionell hjälp är en värdefull investering som gör att du slipper onödiga problem och spar pengar